Tjänster

Affärssystemspartner

Funderar ni på att byta affärssystem? Känner du dig vilse vart man ska börja? Jämföra, implementera, migrera, driftsätta?

Att byta affärssystem kan oftast vara förknippad med mycket huvudvärk. Ett byte av affärssystem innebär ofta stora förändringar i organisationen, ett byte ska därför vara välplanerat och genomtänkt då systembyten ofta kan resultera i många timmar nedlagd tid, inhyrda konsulter, licenskostnader och ibland är det inte säkert att systemleverantören är den bästa rådgivaren i en sådan process.

Vi vet hur svårt det kan vara att hitta rätt affärssystem som passar till din verksamhet, vi kan hjälpa dig att hitta rätt system som är anpassat för Er, som effektiviserar och spar tid. Det kan ofta vara en kombination av flera tjänster och olika system. Syftet med att uppdatera sin systemmiljö är att få effektivare affärsprocesser som utvecklar verksamheten och håller för framtida behov.

För att leverera bästa kvalité i vår projektledning kommer vi därför tillsammans med Er att sätta oss in i Er verksamhet och bransch genom att kartlägga behov och flöden, detta blir sedan grunden för en skräddarsydd lösning. Finns inte färdiga system som uppfyller behoven som just ni behöver så kan vi utveckla dem själva efter era behov och önskemål.